Logo Gminy Łaskarzew

Zawiadomienie o wyborze ofert - OPP

Ocena 0/5

Wójt Gminy Łaskarzew informuje, że w trybie postępowania konkursowego na realizację w 2024 roku zadań publicznych, wybrano do realizacji następujące oferty:

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 • współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
 • współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 1. Oferta złożona przez Klub Sportowy Snajper Sośninka
  Nazwa zadania: „Aktywna Gmina 2024”
  Wysokość przyznanej dotacji: 50.000,00 zł

 2. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 • zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje regionalne,
 • promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.
 1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Łaskarzew „Sięgamy Sukcesu”
  Nazwa zadania: „Spotkanie z nauką”
  Wysokość przyznanej dotacji: 3.000,00 zł

Z up. Wójta Gminy
/-/ Sylwia Szopa - Zastępca Wójta 

Załącznik:

 1. Zawiadomienie o wyborze ofert (plik PDF 290 KB)


Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego postępowania konkursowego, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaskarzew.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności