Logo Gminy Łaskarzew
Powróć do: strona główna

Programy


Dofinansowanie na Utworzenie Ścieżki Edulacyjno-Ekologicznej przy Gminnym Klubie Dziecięcym w m. Stary Helenów

 


Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2021

Tablica informacyjna


Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 - Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej

Tablica informacyjna


Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 - droga w Lewikowie

Tablica informacyjna


Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 - droga w Sośnince

Tablica informacyjna


Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 - droga w Melanowie

Tablica informacyjna


Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Izdebno

Tablica informacyjna


Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Uścieniec-Krzywda

Tablica informacyjna


Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stary Pilczyn

Tablica informacyjna


Pożyczka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Etap III - podłączenia

Tablica informacyjna

 


Pożyczka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Etap III

Tablica informacyjna


Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2014

Tablica informacyjna


Pożyczka na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie i Szkole Podstawowej Dąbrowa z/s w Woli Łaskarzewskiej

Tablica informacyjna


Dotacja na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie i Szkole Podstawowej Dąbrowa z/s w Woli Łaskarzewskiej

Tablica informacyjna