Logo Gminy Łaskarzew

Dlaczego warto tu zainwestować

Mocne strony gminy:

- Czyste naturalne środowisko przyrodnicze - sprzyjające rozwojowi rolnictwa ekologicznego i agroturystyki; 
- Warunki sprzyjające turystyce aktywno – wypoczynkowej np. rowerowej, pieszej:
- Posiadane potencjały turystyczne takie jak szlaki turystyczne, stawy rybne;
- Istnienie cennych obiektów dziedzictwa kulturowego;
- Dbałość o kulturę i tradycję lokalną;
- Wysoki stopień zwodociągowania Gminy;
- Przygotowana i rozbudowana infrastruktura energetyczna w gminie i jej bezpośredniej bliskości;
- Dostęp do Internetu;
- Rozwinięta działalność kulturalna i artystyczna (ośrodek kultury, domy ludowe, zespoły artystyczne).
- Bogata działalność biblioteki;
- Rozwinięta aktywność społeczna mieszkańców;
- Silne poczucie tożsamości i więzi lokalnej – duży potencjał ludzi zdolnych do pracy, w tym osób wykształconych.